Chào mừng đến với THCS Chiềng Xôm

Giới thiệu đôi nét về nhà trường

6513276- Trường PTCS Chiềng Xôm được thành lập từ năm 1962. Sau một thời gian sát nhập, chia tách đến ngày 11/9/2000 trường THCS Chiềng Xôm chính thức được thành lập theo Quyết định số 469/QĐ-UB ngày 11 tháng 9 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân thị xã Sơn La. - Từ đó đến nay các đồng chí Hiệu trưởng nhà trường qua các thời kỳ gồm: Thầy Nguyễn Kỳ Quỳ, Thầy Vũ Đức Chí, Cô Nguyễn Thị Hồng, Thầy Ngô Đình Tài, Thầy Nguyễn Văn Hữu, Cô Quàng...